Mit nærmiljø.

Jeg bor i et meget smuk naturområde.

Har Søndersø mod nord og moser mod øst og syd.

Dollerup bakker og skovområder er indenfor en radius af 10 km.

 

Fra troldeslugten ved Niels Bugges kro.